Utveckla dina belöningar

Den här kursen kommer vi att ägna oss åt det viktigaste och mest grundläggande, nämligen BELÖNINGAR, att utveckla och kunna erbjuda hunden belöningar som den verkligen vill jobba för. Kursen lämpar sig för alla då det är grunden till din hundträning. Du kan inte få till en bra inkallning eller koppelgående om hunden inte är intresserad av vad du erbjuder.

Det är inte ovanligt att jag träffar kursdeltagare som från början säger att hunden inte gillar godis och att den inte tycker att olika hundleksaker är roliga. Då är det en liten startsträcka innan ekipaget kan komma igång med bra träning och få ut något av kursen de går på. Det viktigaste med vår träning är kanske just belöningen. Att vi ska ha
någonting att erbjuda som hunden väldigt gärna vill ha. Därför ägnar vi den här
kursen åt att komma fram till vad din hund gillar och vad som passar för dig att belöna den med. Vi studerar varje hund och provar oss fram med olika sätt att leverera
belöningen, fresta med olika sorters godsaker, prova olika lekar, leksaker och
tekniker. Vi kommer lära hunden att få springa till en avståndsbelöning. Den
kommer att få möjlighet att ”tända” på jaktlek (springa efter något roligt), kamplek (dragkamp), springa efter din hand för att ”tjuva till sig” belöningen och mycket mer.
Vi kommer att använda det din hund verkligen gillar, för att ”lyfta” upp fler belöningar till samma nivå. Vi låter glädjen och den positiva känslan från den bästa belöningen ”spilla över” på andra belöningar. På så sätt kan du ha många olika belöningar på din repertoar. Några blir mer lämpade för lugna och stillsamma övningar medan andra blir mer lämpade att använda när du vill få fram fart och ha hunden i en hög sinnesstämning och aktivitetsnivå. För en del handlar det mer om att få kontroll på belöningen när hunden själv vill äga bollen eller inte släpa kampleksaken. Kursen läggs upp efter varje ekipages behov och kommer vara individuell för varje hund.

Målsättningen är att du efter den här kursen ska ha många olika belöningar som
din hund verkligen gillar.

Kursen är på 3 tillfällen på 1,5 h vardera.

Pris: 500 kr

För intresseanmälan: info@vs-nice-dogtraining.se