Rädslor och aggressivitets problem

BAT- Behavior Adjustment Training

BAT– står för Behavior Adjustment Training och är utvecklat av Grisha Stewart i USA. Behavior Adjustment Training, är en teknik som använder omgivningen för att belöna hunden och eliminera problembeteenden. Ex på problembeteenden som man kan använda BAT till: aggressivitet/rädslor mot andra hundar, människor, barn, underlag, djur osv.

Är du osäker på om din hunds beteende skulle passa in för denna kurs är det bara att skicka ett mail med en beskrivning av ditt problem.

Behavior Adjustment Training ger hundar självkänsla och sociala färdigheter. I arbetet med att rehabilitera rädda, aggressiva och frustrerade hundar bygger BAT sociala färdigheter, självförtroende och trygghet nära det som triggar en reaktion. Samtidigt växer tilliten och förtroendet för den som jobbar med hunden. Klassiska belöningar, som mat och lek har en plats i BAT men den viktigaste komponenten är att använda sig av omgivningsbelöningar eftersom det är de som håller det reaktiva beteendet levande.

Denna kurs innehåller 8 tillfällen.

Ett tillfälle som innehåller teorin bakom och de andra 7 tillfällena lär ut tekniken i praktiken. Teorin är 2 timmar och utan hund. Den blandas med genomgång och film. Där kan fler deltagare finnas.

Praktiken är på 30-40 min varje gång och kommer att filmas för att lära deltagarna att se sin hundssignaler. Praktikkurstillfällena är enskilda och bestäms därför var och en för varje deltagare. En fördel är att ha många tillfällen under samma vecka för att skapa nya nervbanor och vanor hos hunden.

Kurspris 1500 kr

Anmäl dig genom att klick här!

För mer information BAT-basics