Upplevelsebana för valpar

För valpar upp till 5 månader.

En stor del i ”träningen” av valpar handlar om att uppleva saker, situationer och känslor. Genom detta utvecklar valpen självförtroende, själskänsla, kroppskontroll, cooping strategier och mod.

Att variera hur, var och när man ger valparna möjlighet att uppleva och upptäcka blir viktigt för att skapa generalisering.

Valpbanan ger dem chansen att uppleva nya saker och bygga upp sitt självförtroende, själskänsla, kroppskontroll och mod.

Kostnad: 100 kr

Tid:

Plats:

Anmälan: