Grundkurser

Grundkursernas innehåll bygger på de grundfärdigheter man behöver för att få en trivsam tillvaro med sin hund. Grundkurserna är över en längre tidsperiod och innehåller en del teori med tillhörande litteraturläsning och praktiska övningar med träningsläxor till varje gång.

Valpkursen erbjuds varje vår och höst medan de andra styrs av de intresseanmälningar som kommer in.