Vallning – tändning på får

Detta är för dig som har en unghund och som vill tända den på får för att senare kunna gå vallningskurser. Det kommer högst vara 5 ekipage vid varje tillfälle och man betalar för varje tillfälle man vill gå. Tillfällena kommer vara på högst 1,5 h och era hundar kommer få träffa fåren minst 2 ggr vid varje tillfälle.

Mål: Att tända hunden på får.

Syfte: Att introducera hunden för lugna invallande får i en 25:a så den får en bra start och kan bygga upp sitt intresse för får, för att sedan kunna gå vallningskurs.

Pris: 150 kr

Tillfällen 2022 :

20 mars 10:00-11:30

1 april 16:30-18:00

För att anmäla tryck på länken nedan och välj Tända på får i rull listan. Glöm inte bort att tala om vilket/vilka datum ni vill anmäla er till.

Här kommer ni till anmälan